Η OptionsNet, με το project SaMMY, νέο μέλος του gi-Cluster

Αθήνα, 23 Μαρτίου 2017: Η OptionsNet, μια εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών με έδρα τη Πάτρα, εντάχθηκε στο gi-Cluster ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την αλυσίδα αξίας του οικοσυστήματος, ιδιαίτερα με το project της SaMMY, που είναι μία spin out δραστηριότητά της.

Το Sammyacht.com ξεκίνησε το 2015 με όραμα να αποτελέσει μια παγκόσμιας εμβέλειας πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών για το οικοσύστημα των Yachting Marinas. Το SaMMY προσφέρει λύσεις που εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των μαρίνων, με τη εγκατάσταση αισθητήρων για την παρακολούθηση των θέσεων ελλιμενισμού των σκαφών, των συνθηκών στη θάλασσα και του περιβάλλοντος. Επιπλέον, παρέχει έναν online μηχανισμό επικοινωνίας και κράτησης θέσεων στις μαρίνες με αποτέλεσμα την διευκόλυνση της διασύνδεσης και επικοινωνίας μιας Μαρίνας με τα μέλη πληρώματος των σκαφών αναψυχής.

Περισσότερες πληροφορίες για την OptionsNet και το SaMMY διαθέσιμες εδώ.