Επέκταση Ευρωπαϊκών συνεργασιών gi-Cluster στον τομέα των Ψηφιακών και Δημιουργικών Βιομηχανιών

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το CNAM

Αθήνα, Φεβρουάριος 2017: Με διευρυμένες δράσεις και σύναψη νέων στρατηγικών συνεργασιών συνεχίζεται το 2017 η αλληλεπίδραση του gi-Cluster με το Ευρωπαϊκό οικοσύστημα Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών μέσα από την συμφώνου συνεργασίας με το Conservatoire national des arts et métiers – CNAM και τη χάραξη νέων στρατηγικών στόχων, για την περίοδο 2017 – 2018, στο πλαίσιο της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας του gi-Cluster με το Cap Digital, το μεγαλύτερο cluster ψηφιακού περιεχομένου και υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Το σύμφωνο συνεργασίας με το Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης CNAM το οποίο εκπροσωπήθηκε από τον Διευθυντή του Τμήματος Πληροφορικής Prof. Stephane Natkin, έρχεται να δημιουργήσει ακόμα περισσότερες ευκαιρίες διμερών συνεργασιών, τόσο μεταξύ ακαδημαϊκών – ερευνητικών φορέων όσο και επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν μεταξύ άλλων προτάσεις δημιουργίας ενός προγράμματος ανταλλαγής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών φοιτητών, μεταξύ του CNAM και Ελληνικών Α.Ε.Ι, καθώς συνεργασίες των δύο κοινοτήτων, σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στον τομέα της Τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, προτάθηκε το CNAM και το μουσείο «Musée du quai Branly» να συνεργαστούν με μέλη της Ακαδημαϊκής κοινότητας του gi-Cluster, για την υλοποίηση προγράμματος που στοχεύει στη χρήση τεχνολογίας, παιχνιδιών και εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας σε μουσεία και σε πολιτιστικούς χώρους ευρύτερα.

Για την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών, θα εγκατασταθεί σύντομα στο CNAM με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, μία ελληνίδα εκπρόσωπος ως «gi-Cluster Research Ambassador» που θα έχει ως ρόλο τη διευκόλυνση της συνεργασίας σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, υλοποιώντας μια σειρά από δράσεις διασύνδεσης των δύο μερών.

Στο ευρύτερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας στις Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, συμφωνήθηκε μεταξύ του gi-Cluster και του Cap Digital να δοθεί περαιτέρω έμφαση στην ενδυνάμωση των υπαρχόντων και στην σύναψη νέων διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών μελών τους, στην κινητικότητα ερευνητών και άλλου προσωπικού μεταξύ των δύο clusters, στην προώθηση ενός κοινού προγράμματος για την εκπαίδευση και τα εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού, και στην ανάληψη κοινής αναπτυξιακής πρωτοβουλίας για την υλοποίηση πολιτικών στήριξης της έξυπνης εξειδίκευσης στις γεωγραφικές περιφέρειες που δραστηριοποιούνται τα μέλη των δύο clusters.