Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της διαστημικής και δημιουργικής βιομηχανίας

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2017: Με στόχο τη διασύνδεση των μελών τους και την ανάπτυξη προϊόντων και εφαρμογών που θα συνδυάζουν τις διαστημικές τεχνολογίες με τη δημιουργική βιομηχανία και σε συνέχεια της συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2016, το gi-Cluster και το si-Cluster διοργάνωσαν την εκδήλωση με τίτλο "Cluster Links: exploring cross-sectoral collaboration", η οποία έλαβε χώρα την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου στο α2-innohub.

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα μέλη του gi-Cluster: Another Circus, Autofire, Games2Gaze, JoyFoundry, Tamasenco και τα μέλη του si-Cluster: EMTechGeosystemsPrisma, TerraSpatium τα οποία είχαν την ευκαιρία να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μεταξύ των δύο κλάδων. Επίσης, συζητήθηκε το πλάνο διεθνοποίησης που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SPACE2ID σχετικά με τις δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων των εταιρειών σε διεθνές επίπεδο.

Η πρωτοβουλία "Cluster Links: exploring cross-sectoral collaboration" εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του έργου SPACE2ID «Space Clusters International Industrial Diversification», στο οποίο συμμετέχει το Corallia εκπροσωπώντας το si-Cluster και το gi-Cluster, που στόχο έχει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Συμμαχίας Clusters (ESCP-European Strategic Cluster Partnership) στον τομέα του διαστήματος με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών clusters από άλλους τομείς όπως μεταφορές, ενέργεια, δημιουργικές βιομηχανίες, γεωργία, κλπ. Το έργο SPACE2ID συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης COSME 2014-2020.

space2id publicitylogos